หลักสูตรการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น (Fundamentals of Research – Thai version)

 

ขอต้อนรับเข้าสู่การดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยบริษัทเดอะทีลีฟเซ็นเตอร์และออกแบบมาเพื่อนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานวิจัยมากขึ้น หรืออาจเป็นองค์กรที่ต้องการดำเนินงานวิจัย หรือบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ต้องการทำความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นของโครงการ อาจหมายถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย บุคคลที่ทำหน้าที่แปล หรือให้บริการด้านอื่น ๆ ต่อนักวิจัย  

บทที่ 1: การดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานวิจัย และศัพท์บัญญัติ

1
Unit 1 [Lesson TH] บทที่ 1 การดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานวิจัย และศัพท์บัญญัติ [FoR]
14:59
2
Unit 1 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 1
3 questions
3
Unit 1 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทบนาบทที่ 1

บทที่ 2: การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและหัวข้อการวิจัย

1
Unit 2 [Lesson TH] บทที่ 2 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและหัวข้อการวิจัย [FoR]
2
Unit 2 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 2 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและหัวข้อการวิจัย [FoR]
4 questions
3
Unit 2 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 2 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและหัวข้อการวิจัย [FoR]

บทที่ 3: จริยธรรม (หลักการ ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการรักษาความลับ) และการลดความเสี่ยง

1
Unit 3 [Lesson TH] บทที่ 3 จริยธรรม (หลักการ ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการรักษาความลับ) และการลดความเสี่ยง [FoR]
2
Unit 3 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 3 จริยธรรม (หลักการ ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการรักษาความลับ) และการลดความเสี่ยง [FoR]
6 questions
3
Unit 3 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 3 จริยธรรม (หลักการ ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว และการรักษาความลับ) และการลดความเสี่ยง [FoR]

บทที่ 4: การรู้ข้อมูล

1
Unit 4 [Lesson TH] บทที่ 4 การรู้ข้อมูล [FoR]
2
Unit 4 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 4 การรู้ข้อมูล [FoR]
3 questions
3
Unit 4 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 4 การรู้ข้อมูล [FoR]

บทที่ 5: ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

1
Unit 5 [Lesson TH] บทที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [FoR]
2
Unit 5 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [FoR]
4 questions
3
Unit 5 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ [FoR]

บทที่ 6: การออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัย

1
Unit 6 [Lesson TH] บทที่ 6 การออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัย [FoR]
2
Unit 6 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 6 การออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัย [FoR]
5 questions
3
Unit 6 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 6 การออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัย [FoR]

บทที่ 7: การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัย

1
Unit 7 [Lesson TH] บทที่ 7 การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัย [FoR]
2
Unit 7 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 7 การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัย [FoR]
4 questions
3
Unit 7 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 7 การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัย [FoR]

บทที่ 8: ทักษะการสัมภาษณ์

1
Unit 8 [Lesson TH] บทที่ 8 ทักษะการสัมภาษณ์ [FoR]
2
Unit 8 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 8 ทักษะการสัมภาษณ์ [FoR]
3 questions
3
Unit 8 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 8 ทักษะการสัมภาษณ์ [FoR]

บทที่ 9: การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการเปรียบเทียบข้อมูล

1
Unit 9 [Lesson TH] บทที่ 9 การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการเปรียบเทียบข้อมูล [FoR]
2
Unit 9 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 9 การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการเปรียบเทียบข้อมูล [FoR]
6 questions
3
Unit 9 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 9 การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการเปรียบเทียบข้อมูล [FoR]

บทที่ 10: การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

1
Unit 10 [Lesson TH] บทที่ 10 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ [FoR]
2
Unit 10 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 10 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ [FoR]
5 questions
3
Unit 10 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 10 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ [FoR]

บทที่ 11: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1
Unit 11 [Lesson TH] บทที่ 11 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ [FoR]
2
Unit 11 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 11 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ [FoR]
5 questions
3
Unit 11 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 11 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ [FoR]

บทที่ 12: การนำเสนอผลการวิจัย

1
Unit 12 [Lesson TH] [FoR] บทที่ 12 การนำเสนอผลการวิจัย [FoR]
2
Unit 12 [Quiz TH] แบบทดสอบบทที่ 12 การนำเสนอผลการวิจัย [FoR]
6 questions
3
Unit 12 [Assignment TH] คำถามเชิงสนทนาบทที่ 12 การนำเสนอผลการวิจัย [FoR]
Add to Wishlist
Enrolled: 5 students
Lectures: 12

Working hours

Monday 9:00 am - 5.00 pm
Tuesday 9:00 am - 5.00 pm
Wednesday work from home
Thursday 9:00 am - 5.00 pm
Friday work from home
Saturday Closed
Sunday Closed

Layer 1
Login Categories